برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

نام شما

شماره تماس*

/fa en

ایزو ۵۰۰۰۱

 • با ما جهانی شوید.

  مقصود اين استاندارد بين المللي ، توانمند سازي سازمانها براي ايجاد سيستم ها و فرايندهاي ضروري براي بهبود عملكرد انرژي شامل كارآيي ،
  استفاده و مصرف انرژي است.

  اجرا اين استاندارد به كاهش انتشار گاز گلخانه اي ، هزينه انرژي و ساير پيامدهاي مرتبط با محيط زيست از طريق مديريت نظام مند انرژي منجر
  مي شود .
  اين استاندارد بين المللي براي تمامي سازمانها از هر نوع و اندازه بدون توجه به شرايط جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي آنان قابل اجرا است . اجرا
  موفق (اين استاندارد ) به تعهد تمامي سطوح و جايگاه هاي سازمان به ويژه مديريت ارشد بستگي دارد .
  اين استاندارد بين المللي الزامات سيستم مديريت انرژي را براي يك سازمان مشخص مي كند تا بر اساس آن ، سازمان بتواند خط مشي انرژي را
  توسعه داده و اجرا نمايد و همچنين با توجه به الزامات قانوني و اطلاعات مربوط به استفاده انرژي بارز اهداف
  انرژي را اجرا نمايد (Action Plans) و برنامه هاي عملياتي (Targets) اهداف خرد ، (Objectives) كلان

  شرکت آزمون به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت Global Group  در ایران فعالیت می نماید.

  Be Globally With us

  .

Global Group IRAN شرکت آزمون و تائید کاربران