با ما جهانی شوید.

مقصود اين استاندارد بين المللي ، توانمند سازي سازمانها براي ايجاد سيستم ها و فرايندهاي ضروري براي بهبود عملكرد انرژي شامل كارآيي ،
استفاده و مصرف انرژي است.

اجرا اين استاندارد به كاهش انتشار گاز گلخانه اي ، هزينه انرژي و ساير پيامدهاي مرتبط با محيط زيست از طريق مديريت نظام مند انرژي منجر
مي شود .
اين استاندارد بين المللي براي تمامي سازمانها از هر نوع و اندازه بدون توجه به شرايط جغرافيايي ، فرهنگي و اجتماعي آنان قابل اجرا است . اجرا
موفق (اين استاندارد ) به تعهد تمامي سطوح و جايگاه هاي سازمان به ويژه مديريت ارشد بستگي دارد .
اين استاندارد بين المللي الزامات سيستم مديريت انرژي را براي يك سازمان مشخص مي كند تا بر اساس آن ، سازمان بتواند خط مشي انرژي را
توسعه داده و اجرا نمايد و همچنين با توجه به الزامات قانوني و اطلاعات مربوط به استفاده انرژي بارز اهداف
انرژي را اجرا نمايد (Action Plans) و برنامه هاي عملياتي (Targets) اهداف خرد ، (Objectives) كلان

شرکت آزمون به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت Global Group  در ایران فعالیت می نماید.

Be Globally With us

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *