ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

با ما جهانی شوید.

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می نماید وقتی که سازمان:

الف: نیاز دارد توانایی اش را در ارائه يكنواخت محصولات و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می نماید نشان دهد و

ب: قصد دارد که رضایت مشتری را از طریق بکارگیری اثربخش سیستم، شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم و تضمين انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد افزايش دهد.

تمام الزامات این استاندارد بین المللی عمومی هستند و به نحوی در نظر گرفته شده اند که برای تمام سازمان ها صرفنظر از نوع، اندازه يا محصول و خدماتي که ارائه می دهند کاربرد داشته باشد.

چرخه PDCA می تواند در مورد همه فرایندها و سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک کلیت بکار گرفته شود.

چرخه PDCA را می توان به طور مختصر به صورت زیرتوصیف کرد:

طرح: تعیین اهداف سیستم و فرایندهای آن و منابع مورد نیاز برای ایجاد نتایج در تطابق با الزامات مشتری و خط مشی های سازمان، و تعیین و رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

اجرا: پیاده سازی آنچه طرح ریزی شده است؛

بررسی: پایش و (درصورت کاربرد) اندازه گیری فرایندها و نتایج محصولات و خدمات بر طبق خط مشی ها، اهداف، الزامات و اقدامات طرح ریزی شده و گزارش دهی نتایج؛

اقدام: انجام اقداماتی برای بهبود عملکرد در صورت نیاز

شرکت آزمون و تائید کاربران اماده ی ارائه ی خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تحت اعتبار مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI می باشد.

همچنین این شرکت به عنوان نماینده ی انحصاری Global Group  انگلستان آماده ی ممیزی و صدور گواهینامه تخت اعتبار  UKAS  می باشد.

اخذ ایزو با آزمون و تائید کاربران

۰۲۱۸۸۳۹۷۷۹۵-۸۸۳۹۷۴۴۶

 

Be Globally With us

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *