خدمات ما

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهی سیستم

ادامه

صدور گواهینامه CE

ارائه خدمات در زمینه صدور گواهینامه CE

ادامه

خدمات بازرسی فنی

ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث

ادامه

آکادمی آموزش

ارائه خدمات آموزش با بالاترین کیفیت
(GCL Academy)

ادامه

صدور گواهینامه محصول

ارائه خدمات صدور گواهینامه محصول
GRS,RCS,OCS,GOTS, ORGANIC

ادامه

صدور گواهینامه GOST

ارائه خدمات صدور گواهینامه GOST برای صادرات به روسیه

ادامه

شرکت آزمون و تایید کاربران

شرکت آزمون و تایید کاربران سیستم های مدیریتی به عنوان نهاد صادر کننده گواهینامه تحت الزامات سیستم ISO/IEC 17021-1:2015 مجاز به صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت میباشد.

شرکت آزمون و تایید کاربران

نهاد بازرسی TC2

شرکت آزمون به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت Technical Consultancy S.r.l ایتالیا TC2 در حوزه ی بازرسی فعالیت می نماید.این مجموعه دارای بیش از ۶۰۰۰ بازرس در سراسر دنیا می باشد.

نهاد بازرسی TC2

GCL International UK

این شرکت به عنوان تنها نماینده ی شرکت GCL International (گلوبال انگلستان) در ایران فعالیت می نماید.شرکت Global یکی از معتبرترین نهادهای صدور گواهینامه می باشد.گلوبال تحت اعتبار مرکز اعتبار بخشی بریتانیا UKAS فعالیت می نماید.

GCL International UK

Our Situation

درصد رضایت مشتریان

0

تعداد مشتریان

0

نفر/ساعت دوره آموزشی

0

تعداد ممیزین و کارشناسان

0

وب سایت آکادمی آموزش

آکادمی آموزش

مجوزهای اعتباربخشی

تاییدیه ها